Hướng dẫn cách chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS đơn giản

Hướng dẫn cách chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS đơn giản

Mục lục [Hiển thị] [Ẩn]

Trong thời đại số hóa ngày nay, bảo mật thông tin trên internet là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Việc chuyển đổi từ giao thức HTTP sang HTTPS không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng mà còn nâng cao uy tín và độ tin cậy của website. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện quá trình chuyển đổi một cách chi tiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả.  

1. Tìm hiểu về HTTP và HTTPS  

1.1 HTTP là gì?  

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản, được sử dụng phổ biến trên internet để truyền tải dữ liệu giữa máy khách (client) và máy chủ (server). Tuy nhiên, HTTP có một nhược điểm lớn là không mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải, khiến thông tin dễ bị đánh cắp hoặc can thiệp bởi bên thứ ba.  

1.2 HTTPS là gì và tại sao nó quan trọng?  

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là phiên bản bảo mật của HTTP. HTTPS sử dụng các giao thức mã hóa như SSL (Secure Sockets Layer) hoặc TLS (Transport Layer Security) để mã hóa dữ liệu truyền tải, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin.  

Tầm quan trọng của HTTPS:  

 • Bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng  
 • Xác thực danh tính của website  
 • Cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google  
 • Tăng lòng tin của khách hàng  

1.3 Sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS  

Tiêu chí  

HTTP  

HTTPS  

Bảo mật  

Không mã hóa dữ liệu  

Mã hóa dữ liệu  

Cổng kết nối  

80  

443  

Chứng chỉ SSL  

Không yêu cầu  

Yêu cầu  

Tốc độ  

Nhanh hơn  

Chậm hơn (do quá trình mã hóa)  

SEO  

Không được ưu tiên  

Được Google ưu tiên  

1.4 Lợi ích của việc chuyển đổi sang HTTPS  

Chuyển đổi sang HTTPS mang lại nhiều lợi ích:  

 • Bảo vệ dữ liệu người dùng  
 • Tăng độ tin cậy của website  
 • Cải thiện thứ hạng SEO  
 • Hỗ trợ các tính năng mới của trình duyệt  
 • Tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu  

1.5 Các thách thức khi chuyển đổi sang HTTPS  

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc chuyển đổi sang HTTPS cũng có một số thách thức:  

 • Chi phí mua và duy trì chứng chỉ SSL  
 • Cần cấu hình lại server  
 • Có thể ảnh hưởng tạm thời đến SEO  
 • Cần cập nhật các liên kết nội bộ và bên ngoài  
http-26061

2. Chuẩn bị trước khi chuyển đổi  

2.1 Đánh giá website hiện tại  

Trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi, cần đánh giá kỹ lưỡng website hiện tại:  

 • Kiểm tra cấu trúc URL  
 • Rà soát các tài nguyên bên ngoài (external resources)  
 • Xác định các trang có nội dung nhạy cảm  
 • Kiểm tra các plugin và widget đang sử dụng  

2.2 Lựa chọn chứng chỉ SSL phù hợp  

Có nhiều loại chứng chỉ SSL, tùy thuộc vào nhu cầu và ngân sách:  

 1. Domain Validation (DV) SSL  
 2. Organization Validation (OV) SSL  
 3. Extended Validation (EV) SSL  
 4. Wildcard SSL  
 5. Multi-Domain SSL  

Bảng so sánh các loại chứng chỉ SSL:  

Loại SSL  

Mức độ xác thực  

Thời gian cấp  

Giá thành  

Phù hợp cho  

DV SSL  

Thấp  

Nhanh (vài phút)  

Thấp  

Blog cá nhân, website nhỏ  

OV SSL  

Trung bình  

1-3 ngày  

Trung bình  

Doanh nghiệp vừa và nhỏ  

EV SSL  

Cao  

1-2 tuần  

Cao  

Ngân hàng, thương mại điện tử  

Wildcard SSL  

Tùy loại  

Tùy loại  

Cao  

Website có nhiều subdomain  

Multi-Domain SSL  

Tùy loại  

Tùy loại  

Cao  

Quản lý nhiều domain  

2.3 Lập kế hoạch chuyển đổi  

Lập một kế hoạch chi tiết cho quá trình chuyển đổi:  

 • Xác định thời điểm chuyển đổi (nên chọn thời điểm có ít traffic)  
 • Lên danh sách các tác vụ cần thực hiện  
 • Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong team  
 • Chuẩn bị phương án dự phòng  

2.4 Backup dữ liệu  

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, cần backup toàn bộ dữ liệu:  

 • Database  
 • File cấu hình server  
 • Mã nguồn website  
 • Các file media (hình ảnh, video)  

2.5 Thông báo cho các bên liên quan  

Cần thông báo trước cho:  

 • Khách hàng  
 • Đối tác  
 • Nhân viên nội bộ  
 • Các bên cung cấp dịch vụ liên quan  

3. Các bước chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS  

3.1 Mua và cài đặt chứng chỉ SSL  

Quy trình mua và cài đặt chứng chỉ SSL:  

 1. Chọn nhà cung cấp SSL uy tín  
 2. Tạo CSR (Certificate Signing Request)  
 3. Xác thực thông tin (tùy loại SSL)  
 4. Nhận và cài đặt chứng chỉ lên server  

3.2 Cấu hình server  

Các bước cấu hình server:  

 1. Kích hoạt module SSL trên server  
 2. Cấu hình virtual host để sử dụng HTTPS  
 3. Thiết lập redirect từ HTTP sang HTTPS  
 4. Cấu hình HSTS (HTTP Strict Transport Security)  

Ví dụ cấu hình Apache:  

    ServerName www.example.com  

    DocumentRoot /var/www/example.com/public_html  

    SSLEngine on  

    SSLCertificateFile /path/to/your_domain_name.crt  

    SSLCertificateKeyFile /path/to/your_private.key  

    SSLCertificateChainFile /path/to/DigiCertCA.crt   

3.3 Cập nhật các liên kết nội bộ  

Cần cập nhật tất cả các liên kết nội bộ từ HTTP sang HTTPS:  

 • Liên kết trong nội dung  
 • Liên kết trong menu  
 • Liên kết trong footer  
 • Liên kết trong sitemap  

3.4 Cập nhật các tài nguyên bên ngoài  

Kiểm tra và cập nhật các tài nguyên bên ngoài:  

 • Scripts  
 • Stylesheets  
 • Hình ảnh  
 • Video  
 • API calls  

3.5 Cấu hình CDN (nếu có)  

Nếu website sử dụng CDN:  

 • Cập nhật cấu hình CDN để hỗ trợ HTTPS  
 • Đảm bảo tất cả nội dung được phục vụ qua HTTPS  

4. Kiểm tra và xử lý lỗi sau khi chuyển đổi  

4.1 Kiểm tra chứng chỉ SSL  

Sau khi cài đặt, cần kiểm tra chứng chỉ SSL:  

 • Xác nhận chứng chỉ đã được cài đặt đúng  
 • Kiểm tra ngày hết hạn  
 • Đảm bảo chuỗi chứng chỉ hoàn chỉnh  

Công cụ kiểm tra:  

 • SSL Labs Server Test  
 • DigiCert SSL Installation Diagnostics Tool  

4.2 Kiểm tra nội dung mixed content  

Mixed content là tình trạng một trang HTTPS chứa các tài nguyên HTTP, gây ra cảnh báo bảo mật. Cần kiểm tra và xử lý:  

 • Hình ảnh  
 • Video  
 • JavaScript  
 • CSS  
 • Iframe  

Công cụ kiểm tra:  

 • Chrome DevTools  
 • Why No Padlock?  

4.3 Kiểm tra redirect  

Đảm bảo tất cả các URL HTTP đều được redirect sang HTTPS:  

 • Kiểm tra redirect cho trang chủ  
 • Kiểm tra redirect cho các trang con  
 • Đảm bảo không có redirect loops  

4.4 Kiểm tra tốc độ tải trang  

HTTPS có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Cần kiểm tra và tối ưu:  

 • Sử dụng công cụ như Google PageSpeed Insights  
 • Tối ưu hóa cấu hình server  
 • Sử dụng HTTP/2 nếu có thể  

4.5 Xử lý các lỗi phổ biến  

Một số lỗi thường gặp và cách xử lý:  

Lỗi  

Nguyên nhân  

Cách xử lý  

Certificate not trusted  

Chứng chỉ tự ký hoặc từ CA không đáng tin cậy  

Mua chứng chỉ từ CA uy tín  

Certificate mismatch  

Tên miền không khớp với chứng chỉ  

Cập nhật chứng chỉ hoặc cấu hình server  

Expired certificate  

Chứng chỉ hết hạn  

Gia hạn hoặc mua chứng chỉ mới  

Incomplete certificate chain  

Thiếu intermediate certificates  

Cài đặt đầy đủ chuỗi chứng chỉ  

Mixed content  

Tài nguyên HTTP trên trang HTTPS  

Cập nhật tất cả tài nguyên sang HTTPS  

http-26062

5. Cập nhật các công cụ và dịch vụ liên quan  

5.1 Cập nhật Google Search Console  

Sau khi chuyển sang HTTPS, cần cập nhật Google Search Console:  

 • Thêm phiên bản HTTPS của website  
 • Gửi lại sitemap  
 • Kiểm tra và xử lý các lỗi crawl  

Quy trình cập nhật:  

 1. Đăng nhập vào Google Search Console  
 2. Thêm thuộc tính mới cho phiên bản HTTPS  
 3. Xác minh quyền sở hữu  
 4. Chuyển các cài đặt từ phiên bản HTTP sang HTTPS  
 5. Gửi sitemap mới  

5.2 Cập nhật Google Analytics  

Cập nhật cấu hình Google Analytics:  

 • Thay đổi URL mặc định sang HTTPS  
 • Cập nhật các mục tiêu và sự kiện  
 • Kiểm tra filters và custom dimensions  

Các bước thực hiện:  

 1. Truy cập Google Analytics  
 2. Vào Admin > Property Settings  
 3. Cập nhật Default URL sang HTTPS  
 4. Kiểm tra và cập nhật các View Settings  
 5. Cập nhật các Goals nếu cần  

5.3 Cập nhật các plugin và widget  

Kiểm tra và cập nhật các plugin và widget:  

 • Cập nhật URL trong cài đặt plugin  
 • Kiểm tra compatibility với HTTPS  
 • Thay thế các plugin không hỗ trợ HTTPS  

5.4 Cập nhật quảng cáo và affiliate links  

Nếu website có quảng cáo hoặc affiliate links:  

 • Cập nhật URL trong các mã quảng cáo  
 • Thông báo cho các đối tác affiliate  
 • Kiểm tra và cập nhật các script tracking  

5.5 Cập nhật các tích hợp bên thứ ba  

Rà soát và cập nhật các tích hợp bên thứ ba:  

 • Payment gateways  
 • CRM systems  
 • Email marketing tools  
 • Chat widgets  
 • Social media integrations  

6. Theo dõi và duy trì sau khi chuyển đổi  

6.1 Theo dõi traffic và thứ hạng SEO  

Sau khi chuyển đổi, cần theo dõi chặt chẽ:  

 • Lưu lượng truy cập website  
 • Thứ hạng từ khóa  
 • Tỷ lệ bounce rate  
 • Thời gian truy cập trung bình  

Công cụ theo dõi:  

 • Google Analytics  
 • Google Search Console  
 • SEO tools (Ahrefs, SEMrush, Moz)  

6.2 Kiểm tra và cập nhật chứng chỉ SSL định kỳ  

Duy trì tính bảo mật của website:  

6.3 Sau khi chuyển đổi  

Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS, có một số bước quan trọng cần thực hiện để đảm bảo website hoạt động một cách suôn sẻ và an toàn.  

Kiểm tra tổng thể  

Sau khi chuyển đổi, cần kiểm tra tổng thể website để đảm bảo không có vấn đề nào xảy ra sau quá trình cập nhật:  

 • Kiểm tra tất cả các trang của website để đảm bảo họ đều hoạt động đúng cách.  
 • Thử nghiệm việc điều hướng từ HTTP sang HTTPS trên cả máy tính và thiết bị di động.  
 • Đảm bảo rằng không có lỗi mixed content xuất hiện trên trang web.  

Sao lưu dữ liệu  

Trước khi tiếp tục với bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào khác, quan trọng là sao lưu toàn bộ dữ liệu của website. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn có thể khôi phục lại trạng thái trước đây nếu có vấn đề nào xảy ra.  

Cập nhật liên kết từ bên ngoài  

Nếu có bất kỳ liên kết nào từ các trang web bên ngoài trỏ đến website của bạn, hãy cập nhật chúng để sử dụng đường dẫn HTTPS mới. Điều này giúp tăng cường tính bảo mật và tránh việc người dùng gặp phải cảnh báo không an toàn khi truy cập vào trang web của bạn.  

Theo dõi và xử lý lỗi  

Theo dõi website thường xuyên để phát hiện và xử lý các lỗi có thể xảy ra sau quá trình chuyển đổi. Điều này bao gồm kiểm tra các thông báo lỗi trên Google Search Console, theo dõi traffic và thời gian tải trang, cũng như xử lý các vấn đề bảo mật nếu có.  

Bảo trì định kỳ  

Để duy trì tính bảo mật và hiệu suất của website, quan trọng là thực hiện các bước bảo trì định kỳ. Điều này bao gồm cập nhật phiên bản CMS, plugin, theme, và kiểm tra chứng chỉ SSL định kỳ để đảm bảo rằng chúng vẫn hợp lệ và không gặp vấn đề nào.

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường về bảo mật trực tuyến, việc chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu cần thiết đối với mọi website. Việc triển khai HTTPS không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng mà còn cải thiện uy tín và thứ hạng SEO của website.

Qua bài viết này, bạn đã được hướng dẫn chi tiết về quá trình chuyển đổi từ HTTP sang HTTPS, từ việc chuẩn bị chứng chỉ SSL cho đến cấu hình server và cập nhật các liên kết. Bên cạnh đó, việc kiểm tra và xử lý lỗi sau khi chuyển đổi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động ổn định của website.  

Nhớ rằng việc chuyển đổi sang HTTPS là một quá trình không chỉ một lần mà còn đòi hỏi sự theo dõi và bảo trì định kỳ để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của website. Hãy áp dụng các hướng dẫn trong bài viết để thực hiện chuyển đổi một cách hiệu quả và đảm bảo rằng website của bạn luôn hoạt động ổn định và an toàn.

Tags:

Share: